Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 45/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 45/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/12/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 45/2012/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm