Trang chủ » Văn bản pháp quy » 136/2004/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 136/2004/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/11/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm