Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 38/2002/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 38/2002/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/03/2002
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sản xuất lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm