Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/04/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm