Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2006/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2006/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/12/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm