Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 40/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 40/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 27/01/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực
Nội dung:
Từ khóa: trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực
Văn bản đính kèm