Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 75/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 75/2008/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/06/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
Nội dung:
Từ khóa: tham dinh gia
Văn bản đính kèm