Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2135/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2135/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/11/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 22/11/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam"
Nội dung:
Từ khóa: Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam"
Văn bản đính kèm