Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/08/2002
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch Bộ Thương mại-Uỷ ban Dân tộc Miền núi-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.
Nội dung:
Từ khóa: thuong mai mien nui
Văn bản đính kèm