Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/09/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm