Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Nội thương  
Có tất cả: 330 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
13/2010/TT-BKH Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 02/06/2010
1105/QĐ-TCHQ Quyết định về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền 01/06/2010
2840/QĐ-BCT danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 28/05/2010
24/2010/TT-BCT Thông tư 24/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng 28/05/2010
11/2010/TT-BKH Thông tư về quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh 27/05/2010
1186/QĐ-BTC Quyết định về việc đính chính Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản 26/05/2010
734/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 25/05/2010
55/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện 24/05/2010
55/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện 24/05/2010
79/2010/TT-BTC xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 24/05/2010
712/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 21/05/2010
26/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc 20/05/2010
23/2010/TT-BCT Thông tư 23/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu muối 20/05/2010
53/2010/NĐ-CP Nghị định quy định địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính 19/05/2010
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010