Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 42/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 42/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/12/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 42/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm