Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 29/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 29/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/10/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 29/2012/TT-BCT ngày 5/10/2012 quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm