Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 20/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 20/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/05/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 20/2011/TT-BCT Quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở ngườiloại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm