Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 120/2011/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 120/2011/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/12/2011
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/02/2012
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định số 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại
Nội dung:
Từ khóa: thương mại, thủ tục hành chính
Văn bản đính kèm