Trang chủ » Văn bản pháp quy » 24/2009/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 24/2009/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/02/2009
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế
Nội dung:
Từ khóa: kinh doanh hàng miễn thuế
Văn bản đính kèm