Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/1999/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/1999/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/09/1999
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Thương mại điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm