Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/01/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/03/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
Nội dung:
Từ khóa: Luật Năng lượng nguyên tử
Văn bản đính kèm