Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2010/TTLT-BCT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2010/TTLT-BCT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/02/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 22/03/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn
Nội dung:
Từ khóa: Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn
Văn bản đính kèm