Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0623/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0623/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/02/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: Cổ phần hóa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Văn bản đính kèm