Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 768/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 05/02/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Từ khóa: Thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh
Văn bản đính kèm