Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 120/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 120/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/09/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm