Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2010/TT-BKH

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2010/TT-BKH :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/05/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 15/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Nội dung:
Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Văn bản đính kèm