Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 66/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 66/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/06/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 02/08/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Văn bản đính kèm