Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Xúc tiến Thương mại  
Có tất cả: 27 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
1252/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quy định trình tự và thủ tục đánh giá Giải thưởng xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ 31/07/2007
07/2007/TTLT-BTM-BTC Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 06/07/2007
0712/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 07/05/2007
0110/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Hệ thống tiêu chí lực chọn Thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 25/01/2007
0119/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thương hiệu quốc gia Việt Nam 25/01/2007
250/206/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg 31/10/2006
37/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 04/04/2006
12/2006/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010. 28/02/2006
279/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 03/11/2005
259/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 21/10/2005
253/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 25/11/2003
24/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo 13/03/2003