Trang chủ » Văn bản pháp quy » 68/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 68/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/08/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định 68/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm