Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 68/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 68/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 06/08/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 68/2009/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 7 ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2006/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm