Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0221/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0221/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/01/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 14/01/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2010
Nội dung:
Từ khóa: Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2010
Văn bản đính kèm