Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Hiệp ước & Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế song phương  
Có tất cả: 71 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
DUQTSP Hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xuđăng 30/09/1995
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Litva về hợp tác kinh tế thương mại 27/09/1995
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cô oét 03/05/1995
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Séc 22/08/1994
DUQTSP Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa CHXHCN Việt Nam và Niu Dilan 18/07/1994
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Xlovakia về thương mại và thanh toán 09/07/1994
DUQTSP Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Tunisie 18/05/1994
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ả rập Ai Cập 15/05/1994
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Myanmar 13/05/1994
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt nam và Chính phủ CH Hồi giáo Iran 02/05/1994
DUQTSP Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật và Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mali 26/02/1994
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Uzbekistan về hợp tác kinh tế - thương mại 03/02/1994
DUQTSP Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Uzbekistan về hợp tác kinh tế - thương mại 03/02/1994
DUQTSP Hiệp định kinh tế thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chile 15/11/1993
DUQTSP Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Liên bang Thụy sỹ 06/07/1993