Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: ĐUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/02/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định thành lập Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và CHính phủ các Tiểu vương quốc Arập thống nhất
Nội dung:
Từ khóa: Hiệp định thành lập Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và CHính phủ các Tiểu vương quốc Arập thống nhất
Văn bản đính kèm