Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 29/2010/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 29/2010/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/03/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/05/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung:
Từ khóa: Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm