Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 149/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 149/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/09/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 11/11/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly
Nội dung:
Từ khóa: thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly
Văn bản đính kèm