Trang chủ » Văn bản pháp quy » 174/1999/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 174/1999/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/12/1999
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm