Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/08/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm