Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 27/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 27/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/08/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
Nội dung:
Từ khóa: nhập khẩu
Văn bản đính kèm