Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 30/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 30/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/10/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 30/2009/TT-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VIỆC NGỪNG CẤP PHÉP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN CÓ NGUỒN GỐC NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 04/2006/TT-BTM NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI (NAY LÀ BỘ CÔNG THƯƠNG)
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm