Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 22/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 20/05/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ ÁP DỤNG GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm