Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/05/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 08/2009/TT-BCT Quy định về quá cảnh hàng hoá của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm