Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 09/2010/TT-BNNPTNT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 09/2010/TT-BNNPTNT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 26/02/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu
Nội dung:
Từ khóa: Thông tư ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu
Văn bản đính kèm