Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 29/2010/TT-BNNPTNT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 29/2010/TT-BNNPTNT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/05/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/07/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: hông tư ban hành "Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"
Nội dung:
Từ khóa: Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản đính kèm