Trang chủ » Văn bản pháp quy » 92/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 92/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 17/06/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh ngh
Văn bản đính kèm