Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 13/2007/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 13/2007/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/12/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ và thủ tục thực hiện quy tắc xuất xứ cho Ban thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia
Nội dung:
Từ khóa: xuất xứ
Văn bản đính kèm