Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/03/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm