Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 94/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 94/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 14/08/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu
Nội dung:
Từ khóa: thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu
Văn bản đính kèm