Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1519/QĐ-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1519/QĐ-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/07/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Nội dung:
Từ khóa: phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Văn bản đính kèm