Trang chủ » Văn bản pháp quy » 206/2003/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 206/2003/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/10/2003
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Nội dung:
Từ khóa: kinh doanh hàng miễn thuế
Văn bản đính kèm