Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2008/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/02/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm