Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2005/TTLT/BYT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2005/TTLT/BYT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/07/2005
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm