Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 68/2006/QH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 68/2006/QH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/06/2006
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Trích dẫn: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Nội dung:
Từ khóa: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Văn bản đính kèm