Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 52/2005/QH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 52/2005/QH11 :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 29/11/2005
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật bảo vệ môi trường
Nội dung:
Từ khóa: Luật bảo vệ môi trường
Văn bản đính kèm